Fisherman in Yangshuo, Guangxi, China © Sean Pavone / Shutterstock