Kuwait donates US$ 5 million to UNESCO Education Response to the Syria Crisis

11/06/2015