Lựa chọn những thách thức lớn nhất và mục đích quan trọng hàng đầu của giáo dục

Thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp, bất định và “mong manh”. Chúng ta cần khẩn trương hình dung lại vai trò và mục đích của giáo dục.

UNESCO đã phát động một cuộc thảo luận quy mô toàn cầu về những viễn cảnh tương lai của giáo dục - một cuộc đối thoại về cách mà tri thức và việc học định hình tương lai của nhân loại và hành tinh.

Hôm nay, chúng tôi muốn được biết quan điểm của bạn về 3 thách thức lớn nhất mà thế giới sẽ phải đối mặt trong tương lai. Và dựa trên những thách thức này, hãy suy nghĩ về 3 mục đích quan trọng hàng đầu của giáo dục.

Mọi tiếng nói đều cần được lắng nghe. Câu trả lời của bạn cho khảo sát ngắn này (khoảng 1 phút) sẽ giúp UNESCO quyết định các lĩnh vực ưu tiên của mình và xây dựng một báo cáo toàn cầu về những viễn cảnh tương lai của giáo dục.

Contact

UNESCO Headquarters

7 Place de Fontenoy
75007 Paris, France

Division of the Future of Learning and Innovation

futuresofeducation@unesco.org

Follow us