ร่วมโหวตเกี่ยวกับปัญหาท้าทายและวัตถุประสงค์หลักของการศึกษา

ในโลกปัจจุบันที่มีความซับซ้อน ไม่แน่นอน และเปราะบางมากขึ้นทุกทีนั้น มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องนึกภาพบทบาทและจุดประสงค์ของการศึกษากันใหม่

ยูเนสโกได้เริ่มเปิดประเด็นการอภิปรายทั่วโลกเรื่องอนาคตการศึกษา ให้ร่วมพูดคุยกันว่าความรู้และการเรียนสามารถช่วยกำหนดอนาคตของมนุษย์และโลกของเราได้อย่างไร

ตอนนี้ เราอยากทราบความเห็นของคุณว่า ปัญหาท้าทายหลัก 3 อันดับที่โลกของเราจะต้องเผชิญในอนาคตมีอะไรบ้าง และในขณะเดียวกัน จุดประสงค์หลักของการศึกษา 3 อันดับควรจะมีอะไรบ้าง

ทุกเสียงมีความหมาย และคำตอบของคุณในแบบสอบถาม 1 นาทีนี้จะช่วยยูเนสโกในการจัดลำดับความสำคัญและจัดทำรายงานในระดับโลกว่าด้วยอนาคตการศึกษา

Contact

UNESCO Headquarters

7 Place de Fontenoy
75007 Paris, France

Division of the Future of Learning and Innovation

futuresofeducation@unesco.org

Follow us